Eerste bewoners

De eerste tekenen van beschaving in het gebied zijn van ongeveer 2500 v. Chr. Bij de bouw van de Beverwaard zijn sporen gevonden die wijzen op de aanwezigheid van jagende en vissende boeren. Waarschijnlijk hoorden deze oerbewoners tot de Vlaardingencultuur, een prehistorische cultuur in West-Nederland.

Islemunda

De eerste verwijzing naar meer permanente bewoning komt uit 1072, als de naam Islemunda in verband wordt gebracht met de bouw van een kasteel door de bisschop van Utrecht. Die wilde zijn stad kunnen verdedigen tegen mogelijke aanvallen via de Hollandse IJssel. Heel veel stelde Islemunda in eerste instantie nog niet voor, omdat het land met grote regelmaat overstroomde. Pas in 1421 kwam daar verandering in, toen na een grote overstroming werd gestart met de aanleg van een dijk. Waar de dijk liep is nog goed te herkennen aan de Bovenstraat en Benedenstraat in Beverwaard.

IJsselmonde

Na de aanleg van de dijk begon IJsselmonde een echte dorpsgemeenschap te worden. In 1477 wordt gestart met de bouw van een grote kerk en het dorp zal bekend komen te staan om zijn zalmvangst en de jaarlijkse paardenmarkt die vanaf 1701 wordt georganiseerd. Begin 19e eeuw telt IJsselmonde ongeveer 1.000 inwoners en omvat het een groot deel van het huidige Rotterdam-Zuid, van het huidige IJsselmonde tot Katendrecht.

Van Brienen

Een belangrijke figuur in de geschiedenis is de Baron van Brienen. In 1847 krijgt van Brienen het visrecht op steur en zalm in de Nieuwe Maas. Een lucratief recht, in 1880 alleen al werden er 100.000 zalmen gevangen in de Nieuwe Maas. Daarbij krijgt de baron drie eilanden die later samen het Eiland van Brienenoord vormen. IJsselmonde stond in 19e eeuw bekend om zijn visvangst, maar door overbevissing en de industriële revolutie keldert de waterkwaliteit en neemt de vangst dramatisch af. De in 1965 geopende Van Brienenoordbrug ontleent zijn naam aan zowel de familie als het Eiland waar de brug overheen gaat.

Stadion Feijenoord

Op 27 maart 1937 vindt de eerste voetbalwedstrijd plaats in Stadion Feijenoord, beter bekend als De Kuip. Nadat het stadion 6 jaar eerder werd gedroomd door de voorzitter van Feyenoord Leen van Zandvliet is het stadion dan eindelijk daar. Met zijn loshangende tweede ring en daarmee goed zicht voor iedere bezoeker is het stadion in ongeveer 10 maanden gebouwd. Met (oorspronkelijk) plek voor 65.000 toeschouwers is het stadion na 80 jaar nog steeds in gebruik. En ook nadat Feyenoord een nieuwe plek heeft gevonden in Feyenoord City zal het stadion een belangrijke ontmoetingsplek voor topsporters en supporters blijven.

Rotterdamse wijk

In 1941 wordt IJsselmonde ingelijfd bij Rotterdam en komt er een einde aan de eeuwenlange zelfstandigheid van het dorp. Pas na de Tweede Wereldoorlog begint de wijk te lijken op de wijk zoals we hem vandaag de dag nog kennen. Waar Sportdorp in 1918 nog middenin een weiland werd gebouwd, zal de omgeving al snel stedelijker worden en schuift het weiland steeds verder op. In de jaren ’60 en ’70 schieten bijna alle wijken van het huidige IJsselmonde als paddenstoelen uit de grond. 

IJsselmonde nu

Met de komst van Beverwaard in de jaren ’80 en de Veranda eind jaren ’90 is IJsselmonde inmiddels een gebied met zo’n 60.000 inwoners. Een gebied dat nooit stil staat, maar dat altijd in ontwikkeling is en waar altijd wordt gewerkt aan het verbeteren van het gebied.