Natuur en cultuur

Park de Twee Heuvels heeft meerdere gezichten. Aan de kant van Sportdorp  is het meer natuurlijke deel, waar de flora en fauna de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Aan de kant van IJsselmonde is daarnaast ruimte voor meer culturele onderdelen zoals een trapveld, een hondenstrand en een hondenlosloopgebied, een waterspeelplek en een evenementenveld. Deze tweedeling houden we in stand en gaan we versterken. We gaan zorgen voor meer bosplantsoen en plasdrasgebieden voor de natuur, en meer ligweiden en karakteristieke boomgroepen voor de cultuur.

Zicht op en vanaf de heuvels

Park de Twee Heuvels heeft zijn naam te danken aan de twee heuvels in het park. Maar mensen weten de heuvels niet altijd even goed te vinden. De grootste heuvel wordt daarom iets verhoogd. De zichtlijnen die er van oorsprong in het park waren, worden in ere hersteld, zowel op als vanaf de heuvels. Ook gaan we de randen van het park meer open maken, om er zo minder een afgesloten bos van te maken. Met het openmaken en de herstelde zichtlijnen is het ook veiliger en makkelijker oriënteren in het park, mooi meegenomen!

Water voor iedereen

Iedereen die weleens in het park is geweest kent de vijvers. Omgeven met mooie natuur en een heerlijke plek voor honden om in te zwemmen. Dat gaan we versterken door voor meer en gezonder water te zorgen. We vergroten de waterpartij en verbeteren de waterkwaliteit. Ook krijgt het water een meer recreatieve functie met een een speelplek voor kinderen en een speciale oever voor honden. Zo kunnen zij makkelijk het water in zonder de overige natuurvriendelijke oevers te beschadigen.

Het verbonden park

In de visie van het Stadionpark is Park de Twee Heuvels niet meer een losstaand park, maar wordt het onderdeel van heel het Stadionpark. Met nieuwe paden en duidelijke entrees wordt het park beter toegankelijk voor wandelaars, hardlopers en fietsers en verbinden we het park met de rest van Zuid. Zo gaat het Rondje Stadionpark ook door Park de Twee Heuvels en maken we een nieuwe brug naar het Eiland van Brienenoord. Zo kun je als natuurgenieter ook buiten het park genieten van een groene omgeving.

Het gebied in beeld

Startbijeenkomst Park de Twee Heuvels