Getijdenpark

In 2019 gaan we beginnen met het aanleggen van een getijdenpark op het Eiland van Brienenoord. Dit wordt een speciale flauw oplopende riviergeul over de lengte van het eiland waarmee eb en vloed weer terugkomen op het eiland. Dit soort gebieden bestaan wel langs de kust, maar een getijdenpark in een rivier is uniek in Nederland. Doordat het getijdenpark afwisselend droog en nat staat trekt het bijzondere planten, vissen en vogels aan die op de grens van zoet en zout water leven. Hiermee worden de kwaliteiten van het leven in een delta weer zichtbaar en beleefbaar. 

Bij het getijdenpark Eiland van Brienenoord zijn meerdere partijen betrokken. Lees alles over het getijdenpark Brienenoord en de samenwerkingspartners op de projectwebsite.

Tweede brug

Naast het getijdenpark bouwen we ook een tweede brug voor langzaam verkeer om het Eiland te bereiken. Nu is het Eiland alleen te bereiken via de brug over het Zuiddiepje bij de Veranda. Daarom bouwen we ter hoogte van de jachthaven een tweede brug om het eiland beter bereikbaar te maken en aan te sluiten op het Rondje Stadionpark. Zo wordt een bezoekje aan het Eiland laagdrempelig en kunnen Rotterdammers het bijvoorbeeld eenvoudig opnemen in hun hardlooprondje.

Het gebied in beeld