29-04-2022

'Zwemt dat hier, joh?'

Op zaterdag 21 mei is het World Fish Migration Day, het wereldfeest voor deze epische reizigers onder de vissen. Aanleiding om hun mooie reisverhalen te vertellen en te kijken of we wat hoofdpersonen te pakken kunnen krijgen. Daar kun je bij zijn op het Eiland van Brienenoord! 

Kom ook naar visknooppunt Eiland van Brienenoord op 21 mei

1 (1)

Nieuw natuur

Op het eiland is in 2020 en ‘21 een getijdenpark aangelegd. De lagere delen van het eiland vallen bij eb droog en lopen bij vloed onder water. Zoet en zout water mengt zich en dat helpt de trekvissen om de overgang te maken tussen zoet en zout op hun reis naar zee, of juist weer de rivier op. Ook zalm, paling en minder bekende vissen zoals stekelbaars, winde of elft zwemmen door de Nieuwe Maas.

Programma

Lees het volledige programma van deze dag op de website van Ark Natuurontwikkeling.