05-04-2018

Woningbouw aan de rand van Park de Twee Heuvels

Tijdens de informatiemomenten van Park de Twee Heuvels is aangekondigd dat we in het eerste kwartaal een informatieavond zouden houden over de woningbouw aan de noordkant van Park de Twee Heuvels. Recente besluitvorming leidt ertoe dat we deze informatieavond uitstellen.

 

 
Op 1 februari 2018 is de Gebiedsvisie Stadionpark vastgesteld in de gemeenteraad. In die vergadering is een motie aangenomen om het te bebouwen gebied aan de noordkant van het Park de Twee Heuvels te verkleinen. Met als gevolg dat er minder woningen gerealiseerd kunnen worden.
 
De motie betekent voor het proces dat we een aantal dingen opnieuw moeten bekijken. Bijvoorbeeld hoeveel woningen er dan wel gerealiseerd kunnen worden, wat het betekent voor de eisen aan de woningen, de ontsluiting van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Ook passen we deze nieuwe contouren en de gevolgen hiervan aan in het ontwerpbestemmingsplan.
 
We organiseren een informatieavond wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd en we de nota van uitgangspunten voor de woningbouw gereed hebben. We verwachten dat dit in juni kan plaatsvinden.