Werkzaamheden Fase 1 Park de Twee Heuvels
19-07-2018

Fase 1 werkzaamheden Park de Twee Heuvels

De werkzaamheden in Park de Twee Heuvels zijn in volle gang. De werkzaamheden vinden plaats de oostkant van het park (fase 1) en bestaan onder andere uit het graven van een waterpartij en greppels, de aanleg van een evenemententerrein, het ophogen van de heuvel en het vernieuwen van paden. Voor uw veiligheid is tijdens de werkzaamheden dit gedeelte van het park afgesloten. Uiteraard bent u in het westelijk gedeelte van het park van harte welkom.

 

 

graven watergang

Het graven van een nieuwe watergang. Hier wordt een plek om te spelen met stapstenen gerealiseerd.

top van de heuvel

De heuvel wordt opgehoogd en heeft bijna zijn hoogste punt bereikt. Boven op de heuvel komt een zitplek met prachtig uitzicht op het park. Er worden bomen teruggeplaatst en opnieuw gras gezaaid.

aanleg evenementen terrein en eiland

Het evenemententerrein wordt aangelegd, met een verstevigde ondergrond. De werkzaamheden leveren ook nieuwe vragen op. Hierbij de antwoorden op de meest gestelde vragen:

Waarom worden er tijdens de herinrichting aan de oostkant ook bomen gesnoeid aan de westkant? 
De snoeiwerkzaamheden aan de westkant zijn onderdeel van onderhoudswerkzaamheden in IJsselmonde. Het zijn dus geen werkzaamheden die horen bij de herinrichting van het park. 

Levert het gebruik van grote voertuigen in het park geen schade op aan de ondergrond, waardoor bomen het moeilijk hebben of krijgen?
Met de aannemer zijn goede afspraken gemaakt over de manier waarop het werk wordt uitgevoerd zodat er geen schade wordt toegebracht. Hier wordt ook dagelijks op toegezien door de gemeente. De weersomstandigheden (warm en droog) zijn voor de herinrichtingswerkzaamheden uitermate gunstig. Doordat de ondergrond droog is, laten de voertuigen geen diepe sporen of andere schade aan de ondergrond achter. De voertuigen mogen geen schade toebrengen aan de ondergrond. Als dit wel het geval is, worden maatregelen getroffen of in uiterste geval stagneren de werkzaamheden. Bijvoorbeeld het gebruik van rijplaten. Vanzelfsprekend zal na de werkzaamheden wel opnieuw gras moeten worden ingezaaid. 

Wat doen jullie aan de overlast van stuifzand?
Het weer is ook van invloed op de overlast: door de droogte en het vele grondverzet is er sprake van stuifzand. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt een waterwagen ingezet en worden in ieder geval de fietspaden elke dag schoongehouden.

Gaat de oostkant van het park tijdens de bouwvak open?
Nee, de oostkant van het park is nu een bouwterrein en daardoor is het niet veilig om te gebruiken voor parkbezoek.