Werkzaamheden tramkeerlus vorderen
22-01-2021

Werkzaamheden tramkeerlus vorderen

Sinds juli 2020 wordt gewerkt aan de herinrichting van de Posthumalaan en de Veemstraat. De aanleiding van de herinrichting is de aanleg van de zogeheten keerlus voor de tram. Inmiddels bevinden de werkzaamheden zich in de laatste fase, het sluitstuk van de keerlus in de Veemstraat.
 

Een uitdaging, want het gaat hier om de kruising met de metrotunnel tussen metro uitgang Wilhelminaplein en de binnentuin Ichtushof. Er is goed gekeken naar de hoogte, omdat het moet sluiten op het bestaande spoor in de Laan op Zuid en de kruising met de metroconstructie. Daarnaast wordt gelijktijdig gewerkt aan het aanbrengen van fundering, riolering, het leggen van de tramrails en het afwerken met bestrating.

De werkzaamheden zullen naar verwachting eind maart gereed zijn. Het weer kan in deze periode een grote invloed hebben op de werkzaamheden.

Werkzaamheden buiten reguliere werktijden

In deze laatste fase vinden er ook ’s nachts en in het weekend werkzaamheden plaats in verband met het aanleggen van de bovenleidingen voor de tram. Hierover willen wij u goed informeren, zie onderstaand overzicht van de geplande werkzaamheden buitenom de reguliere werktijden. Wij realiseren ons dat dit geluidsoverlast met zich mee kan brengen. Uiteraard proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Deze werkzaamheden zijn overdag helaas niet mogelijk vanwege het passerende (tram)verkeer.

Planning

  • Zaterdag 23 januari 23:00 uur t/m zondag 24 januari 7:00 uur, locatie: Laan op Zuid. Werkzaamheden: inmeten masten en spandraden.
  • Zondag 24 januari t/m vrijdag 29 januari tussen 23:00 en 6:00 uur, locatie: Posthumalaan. Werkzaamheden: aanbrengen spandraden.
  • Maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari tussen 23:00 en 6:00 uur, locatie: Posthumalaan. Werkzaamheden: monteren mastarmen en draagkabels spannen.
  • Dinsdag 9 februari tussen 1:00 en 6:00 uur, locatie: Posthumalaan. Werkzaamheden: monteren mastarmen en draagkabels spannen.
  • Woensdag 10 februari en donderdag 11 februari tussen 1:00 en 6:00 uur, locatie: Laan op Zuid. Werkzaamheden: spandraad trekken Laan op Zuid naar Veemstraat.
  • Maandag 22 februari 1:00 uur t/m maandag 22 februari 6:00 uur, locatie: Posthumalaan. Werkzaamheden: monteren mastarmen en draagkabels spannen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail.

7