Werkzaamheden langs de Coen Moulijnweg
15-02-2021

Werkzaamheden langs de Coen Moulijnweg

Vanaf 15 februari wordt er langs de Coen Moulijnweg tegenover De Kuip en het topsportcentrum een deel van de bomen gerooid. Hier staat een dubbele bomenrij, waarvan de voorste rij helaas niet behouden kan blijven.
 

Het gaat om 25 moseiken, 4 populieren en 1 esdoorn uit een bestaande rij bomen die niet verplaatsbaar zijn. Het rooien van de bomen is nodig, omdat er vanaf begin oktober gestart wordt met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe Prinses Ireneschool en de nieuwe woonwijk naast de Sportcampus. De bomen worden deze week gerooid, omdat dit in het broedseizoen (15 maart t/m 15 september) niet is toegestaan.

De voorbereidingen die in oktober starten, bestaan uit het aanleggen van kabels en leidingen in de berm. Het is de bedoeling dat er na de zomer van 2022 gestart wordt met de bouw van de nieuwe school en het eerste deel van de woningen. In de toekomst wordt de Coen Moulijnweg opnieuw ingericht. Op dat moment wordt er extra groen toegevoegd.

Aanzicht-3 betere versie