28-02-2018

Voortgezet onderwijs met sportprofiel in Stadionpark

Stadionpark krijgt een nieuwe onderwijsvoorziening met een sportprofiel. Er verhuizen bestaande scholen naar het Stadionpark-gebied om daar in nieuwbouw een nieuwe start te maken. Die nieuwe start heeft alles met het sportprofiel te maken. Dit past heel goed in het Stadionpark-gebied waar sport en bewegen centraal staan. De nieuwe voorziening komt waarschijnlijk in de Sportcampus, vlak bij het Topsportcentrum. Wanneer alles volgens planning verloopt, opent de nieuwe locatie in 2023.

 

Vmbo Veenoord en vmbo Slinge vormen samen een vmbo basis/kader/gl-school. De Calvijn Businessschool, de Zuidermavo en Vreewijklyceum gaan op in een mavo/havo/vwo-school.

Stadionpark, een van de drie locaties op Zuid

Er komt een gevarieerder aanbod van voortgezet onderwijs op Rotterdam Zuid. Scholen zullen zich op drie locaties gaan concentreren: Stadionpark, Hart van Zuid (rond Ahoy en het Motorstraatgebied) en Kop van Zuid / Katendrecht. Op elke locatie komt een groep scholen die met elkaar samenwerken en waarvan de opleidingen op elkaar aansluiten. Er blijven ook scholen in andere wijken.

Aansprekende profielen

Door deze verandering moeten ouders en leerlingen kunnen kiezen uit aantrekkelijke onderwijskundige profielen zoals Montessori- en Daltononderwijs, tweetalig onderwijs, businessschool, categoriaal gymnasium en sport. Op dat laatste profiel komt de nadruk te liggen in Stadionpark.

Kop van Zuid en Hart van Zuid

De Hugo de Groothavo/vwo verhuist naar de Kop van Zuid. YBSR en de Vrije School breiden daar de vmbo/mavo capaciteit uit. Vakcollege De Hef krijgt een mavoafdeling, zodat vmbo-leerlingen makkelijker kunnen doorstromen. 

In Hart van Zuid gaan het Zuiderpark College (vmbo) en het Montfortcollege (mavo, havo, vwo) een campus vormen samen met het Avicenna College (vmbo t/m vwo) en het Rotterdam Techniek College (Albeda en Zadkine).

Planning

Iedere leerling die nu voor een middelbare school kiest, kan ook op die school het diploma halen. Voor huidige leerlingen verandert er de komende jaren nog niets. Wanneer alles volgens plan verloopt, gaan de scholen op de nieuwe locaties open in augustus 2023. Dat is onder andere afhankelijk van de gebiedsontwikkeling op de Kop van Zuid en Stadionpark.