Verplaatsen gasontvangststation Sportdorp
27-06-2019

Verplaatsen gasontvangststation Sportdorp

Sportdorp ligt midden in het Stadionparkgebied. Er wordt hard gewerkt om dit gebied een impuls te geven. Onder andere met de herinrichting van Park de Twee Heuvels, de buitenruimte op de Veranda, nieuwe sportaccommodaties op de Sportcampus en het rondje Stadionpark. De ontwikkeling van Feyenoord City en een eventueel nieuw stadion zijn voor dit gebied erg belangrijk. Om dit te kunnen realiseren moet het huidige bovengrondse gasontvangststation verplaatst worden. Hierover zijn bewoners geïnformeerd en hebben hun voorkeur uitgesproken voor de mogelijke nieuwe locatie.

Verplaatsen gasontvangststation

De hogedrukleiding die naar het huidige ontvangststation loopt, ligt op de plek van Feyenoord City, het mogelijke nieuwe stadion en een deel van de Sportcampus. Op de hogedrukleiding die het gas transporteert mag niet gebouwd worden. Een verplaatsing is dus noodzakelijk om Feyenoord City, een eventueel nieuw stadion en woningen in de Sportcampus te realiseren. Hiervoor zijn drie mogelijke locaties aangewezen. Deze locaties bevinden zich alle drie in Sportdorp, zie onderstaande afbeelding. Verreweg de meeste stemmen gingen naar locatie C (39x) en een klein aantal naar locatie A (3x).

Afbeelding1

Bewoners hebben tijdens de avond hun zorgen uitgesproken over het aanzicht en de veiligheid. De veiligheid voor bewoners is gegarandeerd. Een gasontvangststation neemt geen extra risico’s met zich mee, anders dan een gasleiding. Een ontvangststation wordt geplaatst volgens strenge veiligheidseisen die de NEN 1059 voorschrijft. Omdat het ontvangststation geen gasopslag heeft, vormt het geen groter risico dan een reguliere gasleiding in de grond. Het moet alleen ten alle tijden bereikbaar zijn voor onderhoud. Bij het inpassen in de omgeving worden landschapsarchitecten betrokken, zodat het aansluit bij de omgeving en het groen.

Wat is een gasontvangststation en waarom staat het in de wijk?

Een gasontvangststation is altijd een bovengronds gebouw waar de landelijke leidingen van de Gasunie binnen komen. Hier gaat een landelijke hogedrukleiding (van de Gasunie) over in een stedelijke lagedrukleiding (van Stedin) die gas levert aan de huishoudens. Het gas wordt van hoge druk (40 bar) omgezet tot lage druk die we in huis (0,3 bar) binnen krijgen.

Er staan meerdere grote en kleine gasstations in woonwijken. De stations zorgen ervoor dat het gas met voldoende druk naar de woningen wordt getransporteerd. Het overbruggen van een te lange afstand verlaagt de druk. Dat zou betekenen dat het gas eventuele woningen niet kan bereiken. Er is dus bepaalde druk nodig om woningen van gas te voorzien. Om die reden staan de verdeelstations in een woonomgeving. Een gasontvangststation wordt gebouwd volgens strenge eisen en moet voldoen aan veiligheidsvoorschriften. Hierdoor vormt een gasontvangststation geen direct gevaar voor de omgeving.

Planning

De planning voor het verplaatsen van het gasontvangststation is als volgt. In 2018 is gestart met het onderzoek naar de mogelijke locaties. Op 19 juni 2019 zijn de bewoners van Sportdorp geïnformeerd tijdens een informatieavond en is de voorkeur aangegeven.

Eind 2019 wordt er samen met de partners een definitieve keuze maken. Dit wordt gecommuniceerd via de website en nieuwsbrief van Stadionpark. Vervolgens start de procedure om het huidige bestemmingsplan te wijzigen. Begin 2020 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd om het verplaatsen mogelijk te maken. Als alles volgens planning verloopt, wordt er eind 2020 gestart met de aanleg van het nieuwe gasontvangststation. De werkzaamheden duren ongeveer drie maanden. Begin 2021 zijn de werkzaamheden voor het verplaatsen van het gasontvangststation afgerond.