05-04-2018

Update werkzaamheden Park de Twee Heuvels

Vorige maand is gestart met de werkzaamheden in Park de Twee Heuvels. Ter voorbereiding op fase 1 zijn er kapwerkzaamheden uitgevoerd. Bomen en struiken zijn laag bij de grond gekapt. De wortels en een stuk van de stam blijven staan totdat een aannemer is gecontracteerd en fase 1 van start gaat. 

 

Evaluatie

Voor de werkzaamheden is een kapvergunning afgegeven. Samen met de bomenridders is geƫvalueerd of de kapwerkzaamheden volgens die vergunning zijn uitgevoerd. Gelukkig zijn we tot de conclusie gekomen dat de werkzaamheden volgens plan zijn uitgevoerd. Wel hebben we geconstateerd dat er op de helling van de zuidelijke heuvel veel onderbegroeiing is weggehaald. In samenwerking met de beheerders van het park laten we dit voor een gedeelte weer uitlopen.

Ontwerp

Er is zorgvuldig gekeken naar het ontwerp om zoveel mogelijk bomen te kunnen behouden en het park aantrekkelijker te maken. Naast het ontwerp wordt ook een aantal bomen gerooid bij wijze van regulier onderhoud van het park, waardoor andere bomen gezonder kunnen groeien. Verder worden er bomen herplant en wordt er meer variatie aangebracht door aanplant van struiken en bollen. Dit is belangrijk voor de natuur, kleur en fleur van het park.

Vervolg

In mei starten de werkzaamheden voor de herinrichting fase 1, aan de oostkant van het park. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het graven van een nieuwe waterpartij, het ophogen van de heuvel en het vernieuwen van de paden.
Voor uw veiligheid is tijdens de werkzaamheden dit gedeelte van het park afgesloten. Uiteraard bent u dan in het westelijke gedeelte van het park van harte welkom.

Portret bomenridder Pim Janse

Studenten van de Hogeschool Inholland maken portretten van mensen die wonen, werken of op een andere manier betrokken zijn bij het Stadionpark. Klik hier voor het portret van de voorridder van de Bomenridders, Pim Janse, over de herinrichting van Park de Twee Heuvels. De Bomenridders strijden voor het behoud van bomen in Rotterdam en omgeving en een meer respectvolle houding ten opzichte van bomen.