Parkeren in Veranda Stadionpark
02-11-2019

Parkeren in De Veranda

Op verzoek van de bewoners en ondernemers van De Veranda wordt gekeken naar de mogelijkheden om de parkeeroverlast in de wijk aan te pakken. De overlast wordt vooral ervaren tijdens wedstrijden en evenementen in De Kuip.

Parkeerduur

Veranda 2kopie

Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de parkeerduur aan te passen met een maximum van 1,5 uur. Dat betekent dat parkeren in De Veranda niet meer aantrekkelijk is tijdens wedstrijden en evenementen. Een wedstrijd of een evenement duurt vaak langer dan een maximum parkeertijd van 1,5 uur. De gemeente is in gesprek met bewoners en ondernemers. Met name voor de ondernemers is het belangrijk dat hun klanten en bezoekers hier niet door gehinderd worden.

Aanpak

De precieze aanpak wordt momenteel onderzocht en verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat er begin 2020 een proef komt met de maximale parkeertijd. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd.