05-01-2018

Startdocument Feyenoord City ter inzage

In bijgevoegd Startdocument Feyenoord City zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het op te stellen bestemmingsplan en de bijbehorende milieueffectrapportage. Hierin wordt beschreven welke procedures worden doorlopen.

Ter inzage

Het Startdocument Feyenoord City ligt van vrijdag 5 januari 2018 tot en met donderdag 15 februari 2018 ter inzage bij:
- De informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1, 3011 DL Rotterdam. Het Startdocument kunt u hier na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien.
- Stadswinkel IJsselmonde, op werkdagen van 9.00 tot 17.00, Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam.
- Stadswinkel Feijenoord, op werkdagen van 9.00 tot 17.00, Maashaven O.z 230, 3072 HS Rotterdam.

Het Startdocument met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de landelijke website www.overheid.nl.
Informatie over het project Feyenoord City kunt u krijgen via de website www.feyenoord-city.nl. Waar tevens het Startdocument met de bijbehorende stukken te raadplegen is, evenals via de onderstaande downloads:

- Bekendmaking Startdocument Feyenoord City
- Startdocument Bestemmingsplan en MER
- Bijlage 1 maximum programma MER
- Bijlage 2 onderbouwing locatiekeuze
- Bijlage 3 resultaten MER workshop
- Bijlage 4 kaart bestemmingsplan

Zienswijzen

Gedurende de termijn dat het Startdocument ter inzage ligt kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen over het voornemen en de uitgangspunten voor het op te stellen MER zoals neergelegd in het Startdocument. U kunt deze sturen aan burgemeester en wethouders, door tussenkomst van de directeur DCMR Milieudienst Rijnmondinfo@dcmr.nl of postbus 843, 3100 AV Schiedam. Voor het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze over het voornemen kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 010-2468166.