14-02-2020

Start werkzaamheden Eiland van Brienenoord

De werkzaamheden op het Eiland van Brienenoord zijn gestart. Een deel van het eiland wordt een getijdenpark met natuurvriendelijke oevers. Ook komen er twee nieuwe bruggen. En wordt het eiland onderdeel van de recreatieve route Rondje Stadionpark. Voor de zomer van 2021 moet alles klaar zijn.

 

Eiland van Brienenoord 7-2-2020 -16-Arnoud Verhey

 

‘Het eiland is nu redelijk verborgen’, zegt Laurence Peels, projectmanager bij de gemeente Rotterdam. ‘We willen Rotterdammers graag kennis laten maken met de getijdennatuur; de natuur die het moet hebben van eb en vloed. En waar zoet en zout water bij elkaar komen. Het is een unieke delta die een grote samenhang heeft met de zee. Het wordt een plek om deze bijzondere natuur te beleven. Lekker struinen: laarzen aan en door de modder. En dat kan allemaal midden in de stad! Tegelijk wordt het geen echt stadspark, er komen geen extra voorzieningen zoals horeca. Zo bewaren we ook de rust.’ 

Getijdebomen

Het Eiland van Brienenoord in de Nieuwe Maas heeft al een getijdengebied aan de oostkant. Dat wordt uitgebreid naar het westen. Getijdennatuur trekt door de werking van eb en vloed planten, vissen en vogels aan die leven op de grens van zoet en zout water. Denk aan steltlopers, ijsvogels, lepelaars, zalm en steur. In plaats van de stenen oevers komen er natuurvriendelijke, aflopende oevers aan de west-, oost- en zuidkant. Zodat dieren en planten er makkelijker kunnen blijven ‘plakken’. Door bomen los te trekken en te verankeren in de waterlijn, ontstaat er een schuilplaats voor bijvoorbeeld vissen. Ook komen er zogenaamde getijdebomen in het water aan de zuidzijde. De bomen worden in buizen in de grond gezet, daardoor zijn ze beschermd door de buizen maar kunnen wel wortelen.

Getijdepark Eiland van Brienenoord

Eiland blijft bereikbaar

Het project is in februari gestart. Marcel Walravens, projectleider bij de gemeente Rotterdam, vertelt: ‘Om ruimte te geven aan de natuurvriendelijke oevers, de getijdennatuur en de bouw van de nieuwe brug, is het nodig bomen te rooien en struiken weg te halen. Voor deze oevers en de getijdennatuur moeten we de grond afgraven, waar die bomen en struiken op staan.’
Vooraf is gekeken welke bomen konden blijven staan, zodat de oever glooiend in plaats van recht wordt. Tijdens het project worden er op het eiland meer dan 100 jonge bomen geplant. De meeste gekapte bomen worden op het eiland hergebruikt. Als houtwal, groeiplaats voor paddenstoelen en houtsnippers voor de paden.

‘Globaal beginnen we met het deel bij de jachthaven op het vasteland, daarna graven we de zuidoever af en in de zomer van 2020 starten we met de bouw van de twee bruggen. Vanaf eind 2020 pakken we de oostpunt aan en realiseren we de inrichting zoals de uitkijkpunten, bankjes en dergelijke. Het eiland blijft gewoon bereikbaar. Bezoekers van het eiland hebben aangegeven dat ze graag bepaalde wandelpaden willen blijven lopen, daar is rekening mee gehouden. Het heien zal ongetwijfeld wel wat geluidsoverlast geven.’ 

 

Rondje Stadionpark

Om het eiland beter bereikbaar te maken komen er twee bruggen. De bestaande autobrug aan het einde van het Hoendiep wordt een vaste voetgangersbrug. Zo wordt de westpunt van het eiland autovrij gemaakt. De nieuwe beweegbare autobrug komt ter hoogte van de Kreeksehaven, achter de wasstraat aan de Stadionweg. Met de bouw van de bruggen wordt komende zomer gestart. Net zoals nu mag ook straks alleen bestemmingsverkeer het eiland op. En is parkeren niet mogelijk op het natuureiland. Ook de inrichting wordt aangepakt, zo komen er vlonders, kruidenplanten, fruitbomen, uitkijkpunten en bankjes. Als alles af is rond de zomer van 2021, is het getijdenpark Eiland van Brienenoord onderdeel van het Rondje Stadionpark; een recreatieve route van ruim vijf kilometer dwars door IJsselmonde.