Stadionpark in 2018
18-12-2018

Stadionpark in 2018

Kerst en nieuwjaar staan voor de deur. Dat is een goed moment om terug te blikken op 2018. Wat is er in een jaar allemaal gebeurd? Een (verre van compleet) overzicht. 

 

Park de Twee Heuvels

De aftrap voor de werkzaamheden aan Park de Twee Heuvels vond plaats in januari. Voor het werk losbarstte, was er nog een informatieve startbijeenkomst. De beelden daarvan kijkt u hier nog eens terug. 

Voor het broedseizoen, in februari en maart, werden er al kapwerkzaamheden uitgevoerd. In mei startte de uitvoering van fase 1, aan de oostkant van het park. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het graven van een nieuwe waterpartij, het ophogen van de heuvel en het vernieuwen van de paden. Wethouder Wijbenga kwam nog even kijken naar het werk

Inmiddels is het eerste deel van het park bijna klaar. Vanaf 21 januari gaat het oostelijk deel van het park weer open voor publiek. Vanaf dat moment starten de werkzaamheden aan het westelijk deel (fase 2). 

Sportcampus

Begin 2018 werd ook de sloop van het oude Clara ziekenhuisafgerond. Het gebied is onderdeel van de Sportcampus waar dit jaar al veel gebeurd is.  

In een ijzige kou en met veel sneeuw werd op zaterdag 17 maart het sportcomplex Olympia officieel geopend. Er was een feestelijk programma waarbij de wijde omgeving kan kennismaken met het nieuwe sportcomplex en het clubverzamelgebouw. Sportcomplex Olympia is het eerste project van Stadionpark dat gereed is.

Ondertussen wordt er druk gebouwd aan de nieuwe trainings- en wedstrijdaccommodatie voor Feyenoord Academy en Sportclub Feyenoord. Na de oplevering van het nieuwe sportcomplex Olympia, is dit de volgende fase van het masterplan ‘Sportcampus’.

Eiland van Brienenoord

Eind dit jaar werden de nieuwe plannen voor het Eiland van Brienenoord gepresenteerd. Er komen veel natuurvriendelijke oevers en er komt meer ruimte voor natuur. Baggeraar Van Oord schenkt een uitkijktoren waarmee je straks uitzicht hebt op de Maas, de zoetwaterpoel en op het gebied waar de steltloper zicht gaat vestigen. De steltloper is een vogelsoort die een beetje schuw is, maar zich wel thuis voelt op zandbanken tussen de modder.

Feyenoord City

Het gloednieuwe trainingscomplex van Feyenoord, 1908, werd op 1 juni geopend. Hoofdcoach Giovanni van Bronckhorst verrichtte de opening

Met de gebiedsontwikkeling zijn grote stappen gezet. Er is een consortium geselecteerd, de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas is opgericht en de eerste overeenkomsten zijn getekend. Dat staat in de tweede voortgangsrapportage Feyenoord City, die het college van B&W in oktober vaststelde. Dit document bevat gedetailleerde informatie over de deelprojecten van Feyenoord City: gebiedsontwikkeling, stadion, mobiliteit en sociaal-economisch programma.

Ander nieuws uit de voortgangsrapportage: het mobiliteitscontract is getekend en het eerste actieplan is vastgesteld. De eerste maatregelen (verkeersplan Veranda en bewaakte fietsenstalling) zijn succesvol en hebben een positieve invloed op de samenwerking met de omgeving.

De planning is aangepast aan het met enkele maanden uitgestelde besluit van Feyenoord om met de fase van definitief ontwerp te starten. De planning gaat nog steeds uit van opening van het nieuwe stadion in 2023.

Verkeer op de Veranda

Samen met bewoners en ondernemers uit de Veranda worden maatregelen besproken om de verkeersoverlast in de wijk tijdens evenementen in De Kuip te verminderen. Een van de maatregelen is om een tijdelijke doorsteek voor verkeer te maken in de Bep van Klaverenstraat tijdens evenementen. Hierdoor kan verkeer wat gebruik maakt van de parkeergarage sneller de wijk in en uit.

Daarnaast is er ook begonnen met werkzaamheden aan het Cor Kieboomplein. Zo komt er meer groen en worden verkeersmaatregelen uitgevoerd. Dit jaar nog worden boombakken geplaatst en worden nieuwe verkeersdrempels gelegd. Volgens planning zijn de werkzaamheden in april 2019 klaar.

Stadionpark People 2018

In de serie Stadionpark People vertellen verschillende mensen uit het gebied wat de nieuwe plannen voor hen betekenen. Je kan natuurlijk alle afleveringen terugkijken. Maar je kan ook deze compilatie van De Stadionpark People van 2018 bekijken.