10-11-2017

Samenwerking bewoners Veranda

Nadat voorjaar 2016 de definitieve locatie voor een nieuw voetbalstadion in het Stadionpark bekend werd gemaakt, staken een paar bewoners van de Veranda de koppen bij elkaar. Zij richtten de Stadionpark Werkgroep Veranda (SWV) op. Sinds die tijd zijn ze in gesprek geraakt (en gebleven) met de projectorganisatie van Feyenoord (Feyenoord City) en de gemeentelijke projectorganisatie Stadionpark. Met als voorlopig eerste belangrijke resultaat: de ondertekening op 8 november van een samenwerkingsconvenant waarin afspraken zijn vastgelegd over participatie van bewoners en ondernemers in o.a. het masterplan voor het gebied, het bestemmingsplan, het ontwerpproces, de verkeersmaatregelen en de sociale impact.

IMG_1577

Verwachtingen

Helmich Rigter ondertekende als voorzitter namens SWV het ‘Convenant samenwerking SWV, Feyenoord City en projectorganisatie Stadionpark’. Dit convenant beschrijft de afspraken om te komen tot een open en op wederzijds vertrouwen gebaseerde samenwerking. Het biedt bewoners van de Veranda de zekerheid dat zij hun wensen en belangen kunnen inbrengen in voor hen relevante onderdelen van het project. Namens Feyenoord City ondertekende Frank Keizer (projectleider) het convenant. Marco Hoogerbrugge (programmamanager Stadionpark) deed dit namens de gemeente Rotterdam. “Samen hebben we nu goede spelregels opgesteld. Dat waren soms pittige discussies, maar we hebben altijd een gevoel van welkom en bereidwilligheid gekregen bij zowel Feyenoord City als de gemeentelijke projectorganisatie Stadionpark,” zegt een tevreden Marco van den Berg, SWV-bestuurslid-van-het-eerste-uur. “Ik heb er alle vertrouwen dat door goede samenspraak er straks een plan wordt uitgevoerd waar iedereen blij en trots op is. Omwonenden, ondernemers, bezoekers, fans en uiteraard Feyenoord en de gemeente Rotterdam.” 

Participatie

Participatie is een breed begrip. In het convenant zijn uitgangspunten en afspraken opgetekend, die zowel over open communicatie en informatie gaat, als vergaande, eerlijke en vooral vroegtijdige samenwerking en medebeslissing betreft. Dit betekent onder meer dat het altijd duidelijk en concreet moet zijn waarvoor bewoners en ondernemers worden uitgenodigd. Iedereen over de benodigde informatie beschikt, de te nemen stappen helder zijn en de opbrengsten ervan worden gedeeld. Vooral betekent het ook dat de kaders en de wederzijdse verwachtingen helder zijn en voor iedereen duidelijk.
Feyenoord City is een langlopend project. De komende jaren staan in het teken van planvorming. In deze fase zijn onderwerpen ingebracht door de SWV en andere partijen in de omgeving. De samenspraak met en inbreng van bewoners en ondernemers concentreert zich binnen vier thema’s: de gebiedsontwikkeling, het stadion, mobiliteit en sociaal-economische impact.

Vereniging Eigen Huis

Onderlegger voor dit convenant vormt het onlangs gepubliceerde Participatiehandvest van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Namens de VEH waren Steven Wayenberg en Nico Stolwijk aanwezig bij de ondertekening. Twee keer per jaar zullen VEH en de ondertekenaars aan de hand van monitoring beoordelen of de afspraken in het convenant tot het gewenste resultaat leiden. Participatie is op deze wijze het vertrekpunt voor een bondgenootschap met draagvlak voor het project als resultaat.
 
Zie ook artikel van Feyenoord City en Vereniging Eigen Huis