20-02-2018

Rooiwerkzaamheden en bouwrijp maken Clarastrook

Het realiseren van de sportcampus is al aardig op weg. Het nieuwe Sportcomplex Olympia met het clubverzamelgebouw is al volop in gebruik. De oude kantines van Varkenoord worden gesloopt en onlangs is het voormalig Clara ziekenhuis volledig gesloopt. Op de locatie van het Clara ziekenhuis worden nieuwe sportvelden aangelegd en wordt de buitenruimte opnieuw ingericht. Langs de Olympiaweg wordt de nieuwe accommodatie van de Feyenoord Academy (jeugdopleiding van Feyenoord) en de Sportclub Feyenoord gerealiseerd. Vanaf 26 februari starten daarvoor diverse voorbereidende werkzaamheden.

Planning werkzaamheden

Ter voorbereiding van de aanleg van de nieuwe buitenruimte vinden er van 26 februari t/m ongeveer 16 maart rooiwerkzaamheden van bomen en bosplantsoen plaats. Het slooppuin van het Clara ziekenhuis wordt t/m 28 februari verwijderd en afgevoerd door derden. Vervolgens kan er gestart worden met het bouwrijp maken van de grond. Het bouwrijp maken bestaat uit het aanvullen en ophogen van de grond, het voorbelasten van de grond en het ontgraven van de bouwkuip voor de nieuwbouw van het clubgebouw voor jeugd en amateurs van Feyenoord. Deze werkzaamheden zijn gepland tussen 1 maart en 30 maart 2018.

Overlast en informatie

De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd maar kunnen geluidsoverlast opleveren. Voor meer informatie of klachten over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de directievoerder, de heer Rini van Roosmalen van de gemeente Rotterdam. Hij is bereikbaar via e-mail op: mhc.vanroosmalen@Rotterdam.nl of telefonisch op 010-4898637