Rijkssubsidie woningbouw Feyenoord City
10-09-2020

Rijkssubsidie voor woningbouw Feyenoord City

Rotterdam hoort tot de eerste groep gemeenten die geld krijgt voor het versnellen van de bouw van huizen. Het rijk kondigde vorig jaar aan één miljard euro beschikbaar te stellen voor een woningbouwimpuls. Voor de eerste aanvraagperiode was 290 miljoen beschikbaar. Van dit bedrag gaat 21 miljoen naar de gebiedsontwikkeling Feyenoord City.
 

Focus op de woningbouw

20200910 subsidie woningbouwimpuls

Met de subsidie kan het plan volgens het masterplan Feyenoord City uitgevoerd worden. Dat betekent dat de focus ligt op het bouwen van 3700 woningen in een aantrekkelijke leefomgeving. Het gaat om diverse woningtypes in verschillende prijsklassen, voor zowel koop- als (sociale) huursector en voor alle doelgroepen, van studenten en starters tot gezinnen en ouderen.

Binnen Feyenoord City gaan wonen, werken, educatie, sport en recreatie straks hand in hand, waardoor er een aantrekkelijk, veelzijdig en levendig gebied ontstaat. Daarvan kunnen niet alleen de nieuwe bewoners, maar ook de bestaande bewoners uit de direct omliggende wijken, Rotterdam-Zuid én de rest van de stad gebruik maken. Bovendien ontstaat met de versnelde bouw meer doorstroming van mensen uit de omringende wijken die op zoek zijn naar een nieuwe woning. In totaal valt meer dan 50 procent van de huizen in het sociale en middensegment.

,,We zijn heel blij met de bijdrage van het rijk om te kunnen investeren in deze belangrijke gebiedsontwikkeling. Zonder het geld van het ministerie was het niet gelukt om meer dan de helft van de woningen in de betaalbare sector te bouwen’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

Dit najaar wordt bestemmingsplan voor Feyenoord City vastgesteld door de raad. Daarna kan worden toegewerkt naar de bouw van de eerste woningen. Naar verwachting zal dit in 2023 plaatsvinden.