Renovatie Roseknoop
26-02-2021

Renovatie van de Roseknoop

Voor het mogelijk maken van de nieuwe stadswijk Feyenoord City en om in de toekomst te zorgen voor een goede verkeersdoorstroming van en naar Stadionpark wordt het kruispunt de Roseknoop drastisch gerenoveerd. De Roseknoop is de kruising van de 2e Rosestraat met de Laan op Zuid, de opgang van het Varkenoordseviaduct, de (verlengde) Colosseumweg, de Putselaan en de Beijerlandselaan. Een bijzonder complexe opgave. Hoewel de renovatie nog even op zich laat wachten, worden er volgende maand12 bomen op de Laan op Zuid verplaatst.
 

Roseknoop verbinder van de wijken

Binnen de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City worden drie kavels ontwikkeld. Dit zijn Parkstad-Zuid, de Colosseumplot en de Roseplot. Deze kavels, ofwel plots, worden eerst bouwrijp gemaakt. Aan de andere kant van deze toekomstige nieuwe stadswijk liggen Parkstad, de Tweebosbuurt en de Afrikaanderwijk-Oost. De Roseknoop wordt de verbindende schakel tussen al deze gebieden. De renovatie van de Roseknoop moet ervoor zorgen dat verkeer uit de bestaande wijken en het doorgaande verkeer goed kan doorstromen. Zo blijven de bestaande wijken en dit nieuwe stukje stad straks goed bereikbaar voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Aanpak infrastructuur en ophoging van het gebied

Om dit te realiseren zijn grote aanpassingen in de infrastructuur noodzakelijk. Automobilisten, fietsers, voetgangers en OV-reizigers moeten straks het gebied gemakkelijk in en uit kunnen. Ook wordt de ecologische verbinding aangepakt. De hoofdwaterkering van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) loopt door het gehele gebied. Na onderzoek blijkt dat het blijkt dat het gehele gebied ongeveer 0,50 meter is verzakt en dus moet worden opgehoogd.

Op dit moment bevindt de renovatie van de Roseknoop zich nog in de planfase. Er is gewerkt aan het opstellen van het programma van eisen (PVE) en een schetsontwerp voor de Roseknoop. In de loop van april is een definitief ontwerp (DO) gereed. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2022 gestart met het ophogen. Samen met diverse stakeholders wordt er gewerkt aan een faseringsplan.

Bomen verwijderen

Vanwege de werkzaamheden op de bouwkavels van Parkstad-Zuid en de toekomstige ophoging zijn er twaalf bomen aan de Laan op Zuid die op korte termijn verplaatst of gerooid worden. Dit vindt in maart plaats. Er worden zes bomen verplaatst naar elders in de stad en zes bomen worden gerooid. Uit onderzoek is gebleken dat de zes te rooien bomen een korte levensduur hebben en helaas niet verplaatsbaar zijn. Het gaat om kleine bomen, waarvoor nog geen rooivergunning nodig is.

Door de bomen op dit moment al te verwijderen, is er ruimte om tijdens de bouwwerkzaamheden op de bouwkavels een veilige omleiding voor fietsers en voetgangers op de Laan op Zuid aan te leggen.

In de toekomst moeten nog enkele bomen op de Laan de op Zuid worden verwijderd. In overleg met Stadsbeheer gebeurt dat in een later stadium, zodat er nu geen kaalslag ontstaat. Uiteraard is er in het nieuwe inrichtingsplan gedacht aan het aanbrengen van groen en worden er op dezelfde locaties gelijksoortige bomen geplant. In totaal worden er zo’n 100 bomen geplant.

In gesprek met de omgeving

De daadwerkelijke uitvoering van de renovatie aan de Roseknoop laat nog even op zich wachten. De planvorming voor deze complexe renovatie, zit nog in de beginfase. Vanzelfsprekend worden bewoners en ondernemers in de loop van dit proces tijdig betrokken bij dit plan. Naast informatie krijgen, is er ook veel ruimte om mee te denken. Op een later tijdstip worden zij hiervoor uitgenodigd.

 

bouwplot Imagine 07