Proef parkeerduurbeperking Veranda
24-11-2020

Proef Parkeerduurbeperking Veranda

Begin februari 2020 is gestart met een proef om de verkeers- en parkeeroverlast tijdens wedstrijden en andere evenementen in het stadion op de Veranda te laten verminderen. Een parkeerduurbeperking van 90 minuten tussen de Burgerhoutstraat tot en met de Siem Heidenstraat was een proef om lokaal de parkeerdruk door stadionbezoekers te verminderen. De proef zou lopen van 22 februari tot het einde van het voetbalseizoen 2019/2020. Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 waren er geen supporters bij voetbalwedstrijden welkom en zijn evenementen afgelast. Hierdoor hebben we de proef niet naar behoren kunnen afronden.
 

Op basis van de ervaringen tijdens drie voetbalwedstrijden die in de proefperiode nog wel met de aanwezigheid supporters zijn gespeeld is een tussenevaluatie gemaakt. Hieruit zijn al enkele voorzichtige conclusies te trekken. Het aantal geparkeerde auto’s op de Veranda was tijdens de proef circa 10% lager dan ervoor en er waren zo’n 400 minder langparkeerders (>90 minuten). Hiermee lijkt de proef te voldoen aan de doelstelling. Om structureel effect te meten is een proeftijd nodig van ongeveer vijf maanden (circa 10 wedstrijden/evenementen in de Kuip).

De proef met parkeerduurbeperking wordt dan ook hervat zodra de COVID-19 maatregelen het toelaten om meer dan 20.000 bezoekers te ontvangen in het stadion. In de huidige onzekere situatie kunnen we nog niet aangeven wanneer dat weer het geval zal zijn. Wanneer blijkt dat met lagere aantallen overlast ontstaat, kan dit aanleiding zijn om de proef al eerder te starten. Uit ervaringscijfers van het stadion blijkt dat tot een bezoekersaantal van 20.000 er geen speciale maatregelen nodig zijn.

Vragen of meer weten over de tussenevaluatie? Stuur dan een e-mail.

Stadion feyenoord bezoekers