Online bewonersavond Sportdorp
16-03-2021

Online bewonersavond Sportdorp

Rondom Sportdorp gaat in de komende jaren veel gebeuren en dat brengt grote veranderingen met zich mee. Tijdens de online bijeenkomst op woensdagavond 24 maart praten wij omwonenden en geinteresseerden daarover bij. Hun kijk en ideeën spelen daarbij een belangrijke rol.
 

Wat gaat er veranderen

Er komt nieuwbouw op het voormalig trainingscomplex Varkenoord. Rondje Stadionpark groeit. En er zijn ideeën over verkeersoplossingen voor de Stadion- en Sportlaan, zoals het afsluiten van de Stadionlaan bij de Sportlaan.

Nieuwbouw Noordoosthoek

Op de Sportcampus is in de Noordoosthoek nieuwbouw gepland, met 850 woningen, scholen en voorzieningen. Vorig jaar is het stedenbouwkundigplan vastgesteld. Binnenkort wordt er gestart met de ontwerpfase. Naast uitleg over de nieuwbouw, worden het proces en de eisen waaraan het ontwerp van de buitenruimte moet voldoen met de omwonenden besproken.

Bekijk het stedenbouwkundig plan

Rondje Stadionpark en verkeersoplossing Stadionlaan

Het Rondje Stadionpark is een recreatieve route die de verschillende delen van Stadionpark in de komende jaren met elkaar verbindt.

In Park De Twee Heuvels en tussen sportcomplex Olympia is het Rondje al aangelegd. Het verbindende stuk tussen het park en Olympia, waar al een weg loopt, vraagt om een stevige verbetering. Er zijn twee schetsen gemaakt, die wij, met alle voor- en nadelen, met omwonenden willen bespreken. Deze voorstellen hebben ook gevolgen voor de verkeerssituatie aan de Stadion- en Sportlaan. Zoals al eerder genoemd, het afsluiten van de Stadionlaan voor auto’s en vrachtverkeer aan de kant van de Sportlaan. Hun ideeën hierover willen we graag van horen, deze kunnen namelijk nu nog worden meegenomen in het ontwerp. In een latere fase is dat niet meer mogelijk.

Online bijeenkomst

Praat en luister mee tijdens de online bijeenkomst op woensdag 24 maart van 19.30 tot 21.00 uur.

Programma
19.30 - 20.15 uur Nieuwbouw Noordoosthoek
20.15 - 21.00 uur Rondje Stadionpark en voorstel verkeersoplossing

Vooraf aanmelden
Doe je mee? Meld je aan door tijdig een e-mail te sturen naar stadionpark@rotterdam.nl.
Je ontvangt op woensdag 24 maart een e-mail met daarin een link waarmee je kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

 

Aanzicht-2