Ondertekening STadsprojecten
15-06-2021

Ondertekening 7 stadsprojecten

Op 15 juni ondertekenden 27 partijen het “Stadsakkoord Rotterdam. Sterker door 7 Stadsprojecten”. De intentie is dat deze partijen de komende jaren samen gaan optrekken om de 7 Stadsprojecten tot een succes te maken. Één van die 7 projecten is het Getijdenpark Feyenoord en komt te liggen in de buitenbocht van de Nieuwe Maas, van het Eiland van Brienenoord tot aan het Mallegatpark.
 

Stadsprojecten

We zijn door corona extra met de neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk een aantrekkelijke en groene buitenruimte is voor alle Rotterdammers. Met de volgende zeven stadsprojecten geven we Rotterdam meer groene stadslongen. Aantrekkelijke openbare plekken waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, bewegen en recreëren. En die tegelijkertijd ook oplossingen bieden voor andere belangrijke opgaven van de stad. Daarnaast zorgen ze voor meer werkgelegenheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en meer ruimte voor festivals.

 • Groene long, onderdeel Hofplein: van rotonde naar parkplein
 • Groene long, onderdeel Westblaak: van verkeersriool naar Blaakpark
 • Prins Alexanderplein: van doorgaansroute naar groene verblijfsplek
 • Hofbogenpark: 2 kilometer lang park op en rond het spoorviaduct
 • Park Maashaven: nieuw stadspark aan de rivier
 • Schouwburgplein: stadspodium voor alle Rotterdammers
 • Rijnhavenpark: plek voor rust en reuring
 • Getijdenpark Feyenoord koppelt natuur en cultuur

Groene stadslongen

De 27 partijen komen van binnen en buiten Rotterdam. De ondertekenaars zijn partijen op het gebied van mobiliteit, werkgelegenheid, vastgoed, projectontwikkeling, gezondheid, inclusiviteit, klimaatadaptatie, cultuur, water en groen. Zij brengen op hun eigen manier expertise en/of investering mee en staan achter dit Stadsakkoord. Met de zeven Stadsprojecten krijgt Rotterdam groene stadslongen: aantrekkelijke openbare plekken voor ontmoeting, beweging en recreatie. Deze stadslongen bieden ook oplossingen voor andere belangrijke opgaven van de stad, zoals een betere balans tussen autoverkeer, openbaar vervoer en langzaam verkeer, en ze leveren een bijdrage aan de gezondheid van Rotterdammers.

Samen maken ze Rotterdam op alle gebieden aantrekkelijker. Het kan de uitdagingen aan: klimaatverandering, invoering van de circulaire economie, gezondere Rotterdammers, en gebruik van schone energie. Bovendien jagen de projecten verdere vernieuwing aan, bijvoorbeeld door woningen te bouwen voor mensen die in de stad willen gaan wonen of hier graag willen blijven wonen. En zijn er belangen die niet parallel lopen, dan lossen de partners dat met elkaar op. De projecten maken Rotterdam aantrekkelijk voor ondernemers die hun bedrijf hier willen vestigen. Dat betekent meer banen voor de Rotterdammers.

Investeringen en banen

Over banen gesproken: van de gemeentelijke investering van 279 miljoen euro in de Stadsprojecten worden tot wel 2.800 arbeidsjaren aan werkgelegenheid verwacht. Daar komen nog banen bij door de investeringen van de andere partners. Daarbij is er veel aandacht voor Rotterdammers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om bewoners en ondernemers actief te betrekken bij de projecten.

Vijf concrete afspraken

 • We realiseren de Stadsprojecten met elkaar. Dit betekent ook dat we bij onderling verschillende belangen samen zoeken naar werkbare oplossingen.
 • We onderschrijven van harte de wensen van de gemeenteraad om bewoners en ondernemers actief bij de Stadsprojecten te betrekken. Daarbij zetten we uitdrukkelijk in op aantrekkelijke ‘plinten’, met aandacht voor zowel bestaande als nieuwe winkels, horeca en bedrijven in en rondom de Stadsprojecten. Bovendien steken we volop energie in werkgelegenheid en op grotere kansen op de arbeidsmarkt voor Rotterdammers met een achterstand op de arbeidsmarkt.
 • We beschouwen ons allemaal als ambassadeurs van de Stadsprojecten, ongeacht de aard van onze inbreng.
 • Die inbreng is divers: sommige partners zorgen voor kennis en/of financiën en/of draagvlak, andere leveren een andersoortige bijdrage, al naar gelang het karakter van hun organisatie.
 • We komen minimaal twee keer per jaar bijeen om de voortgang van de grote Stadsprojecten te bespreken. Per bijeenkomst gaan we dieper in op een thema dat belangrijk is voor de Stadsprojecten, zoals werkgelegenheid, mobiliteit, economie, gezondheid en klimaatadaptatie.


Meer informatie over de Stadsprojecten

Visual getijden park OMA