19-07-2019

Oeververbinding Oost landt in Stadionparkgebied

Op 16 juli 2019 is het besluit genomen om een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch te onderzoeken, als onderdeel van een pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Rotterdam te verbeteren. Op de zuidoever betekent deze oeververbinding een impuls in de bereikbaarheid van het Stadionpark. 

Op 16 juli jl. hebben de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een besluit genomen over een samenhangend pakket aan maatregelen dat verder wordt onderzocht om de bereikbaarheid in de regio Rotterdam te verbeteren.  Een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch is onderdeel van dit samenhangende pakket.  
Ook de aanpak van knelpunten op de Algeracorridor, een station bij Stadionpark, hoogwaardige OV-verbindingen tussen Kralingse Zoom en Zuidplein en tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel  en maatregelen op de A16 maken onderdeel uit van het pakket.

Komende twee jaar wordt het maatregelenpakket verder uitgewerkt in een zogenaamde MIRT-verkenning. In deze verkenning wordt o.a. onderzocht of de oeververbinding een brug of tunnel wordt, hoe deze verbinding wordt ingepast in de stad en hoe het openbaar vervoer er uit komt te zien. 

Relatie oeververbinding – Feyenoord City

Beide projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Rotterdam als aantrekkelijke woon- en werkstad. De projecten zijn in realisatie niet afhankelijk van elkaar, maar kunnen elkaar wel versterken: een nieuwe oeververbinding met hoogwaardig openbaar vervoer en een station bij Stadionpark vergroot de bereikbaarheid van Feyenoord City en biedt meer mogelijkheden voor de lange termijn ontwikkeling van het gebied. Andersom draagt Feyenoord City bij aan het potentiele aantal reizigers voor het openbaar vervoer en vergroot daarmee de haalbaarheid van een hoogwaardige OV-verbinding.

Binnen de projecten Stadionpark en Feyenoord City vindt geen besluitvorming plaats over de oeververbinding. De plannen voor de gebiedsontwikkeling kunnen ook zonder oeververbinding worden uitgevoerd. In het Masterplan en bestemmingsplan Feyenoord City wordt wel gezorgd dat een (niet bebouwde) ruimte voor een oeververbinding open blijft tussen het nieuwe stadion en de Veranda. Het besluit of deze ruimte gebruikt wordt en voor welk soort oeververbinding vindt plaats in de MIRT-verkenning. 

Overzichtskaart MIRT