27-02-2019

Meer werkgelegenheid rond Stadionpark

Rotterdam-Zuid kent iets meer dan 40 procent bijstandsgerechtigden. Dat percentage ligt hoger dan het gemiddelde van mensen in de bijstand die in andere delen van de stad wonen. We willen dus meer mensen aan een baan helpen. Het project Stadionpark biedt hierbij ook kansen op werkgelegenheid.
 

(tekst gaat door onder de foto)

 

 

5627

Met ‘Samen voor Zuid’, een plan van wethouder Richard Moti, die onder meer verantwoordelijk is voor Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), zijn flink wat maatregelen aangekondigd. Zo zetten we in op intensievere begeleiding van werkzoekenden. Meer eigen medewerkers gaan mensen in de bijstand helpen. “Die hulp bestaat uit het matchen op vacatures, maar kan ook bestaan uit het bieden van de juiste zorg, als dat nodig is. Of uit schuldhulpverlening”, legt Marnix Roosch uit. Hij is operationeel manager matching en programmamanager ‘Samen Voor Zuid’.

Schuldhulpverlening


“We proberen zoveel mogelijk informatie met elkaar te delen om te kijken waar behoefte aan is. Als iemand schulden heeft, kunnen die schulden en de zorgen daarover, een belemmering vormen om zich volledig in te zetten voor een baan. Dan moet er eerst een regeling worden getroffen om die schulden aan te pakken. Uiteindelijk willen we meer mensen in Rotterdam-Zuid zelfredzaam maken.”
Ook voor jongeren bestaan er speciale programma’s. Voor veel jongeren, die net van school komen, is het lastig om een baan te vinden, dat geldt ook voor Rotterdam-Zuid. Belangrijk hierbij zijn leerwerk-trajecten voor scholieren, die in een specifiek vak worden opgeleid en tegelijk werken. We werken hierbij samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid.

Werkgelegenheid voor de directe omgeving

Er liggen voldoende kansen om ergens aan de slag te gaan op de regionale arbeidsmarkt. Ook in Rotterdam-Zuid zijn er voldoende banen beschikbaar in de zorg, in de logistiek en in de bouw en industrie. Maar ook in de zakelijke dienstverlening, zoals callcenterwerk en banen in de beveiliging.
“De ontwikkelingen rondom het Stadionpark trekt ook werkgelegenheid aan”, denkt Roosch. “Of het nu om werkzaamheden in de groenvoorziening gaat of om bedrijven die zich hier vestigen, daar zit werkgelegenheid voor de directe omgeving. Laat de omgeving mee profiteren van deze ontwikkelingen.”