Informatiemarkt Stadionpark
19-07-2018

Informatiemarkt Stadionpark

Op donderdag 28 juni was er een informatiemarkt over de voortgang en de ontwikkelingen van de Sportcampus, zoals nieuwe sportvelden, de voorbereidingen voor de herinrichting van de Olympiaweg, de aanleg van een tijdeljk gronddepot en de woningbouw aan de noordrand van Park de Twee Heuvels en woningbouw in de Sportcampus. 

 

Er was veel belangstelling voor de woningbouw aan de noordrand van Park de Twee Heuvels. Sommige mensen kunnen niet wachten om zich hiervoor in te schrijven. Anderen vinden het jammer dat de woningen aan de rand van het park alleen in het duurdere segment zijn. Gelukkig worden er in het Stadionpark gebied nog veel meer woningen gebouwd, in allerlei prijsklassen. Bijvoorbeeld in de noordoosthoek van de Sportcampus. Advies van geïnteresseerden bezoekers was om bij de nieuwe woningen te zorgen voor parkeergelegenheid bij of onder de woningen. Dit is een belangrijk onderdeel van het project waar zeker rekening mee gehouden wordt.

Uitgangspunten woningen aan de Noordrand van Park de Twee heuvels

 • Ruime eengezinswoningen

 • Duurdere segment

 • Kleine bebouwingsclusters / vrijstaand

 • Parkeren zo veel mogelijk uit het zicht

 • Het groen om de woningen is collectief

 • Architectuur is terughoudend in kleur en vorm

 • Voorlopige planning:

  • 2018: selectie ontwikkelaar woningen (begin 2019 gereed)

  • 2018: bestemmingsplan (begin 2019 gereed)

  • 2019: bouwplan

  • 2020 - 2021: bouw woningen

Infomarkt kaart sportcampus

Sportcampus

Uitgangspunten Noordoosthoek Sportcampus

 • Realiseren ca. 500 woningen (combinatie koopwoningen, huur- en koopappartementen)

 • Heuvellandschap grenzend aan doorlopende parkroute

 • Stedelijk programma langs de Coen Moulijnweg

 • Gebouwd parkeren op 2 locaties

 • 20.000 m2 bvo maatschappelijk programma (school) en 1.400 m2 bvo horeca

 • Overall een sportief en recreatief karakter

 • Voorlopige planning:

  • 2018: stedenbouwkundig plan

  • 2019: bestemmingsplan en selectie ontwikkelaar woningen

  • Vanaf 2020:  start bouw 1fase woningen.

 

Bezoekers gaven aan nog verschillende parkeerproblemen te ervaren en men voorziet meer problemen in de toekomst. Zo is er aandacht gevraagd voor de aanpak van de vrachtwagenparkeerplekken bij het begin van de Olympiaweg en voor het parkeerbeleid van de sportverenigingen. De aanwezigen zouden in de toekomst graag ook meer mogelijkheden van openbaar vervoer in het gebied willen zodat de bereikbaarheid beter wordt. Verder zijn er nog veel vragen beantwoord over Park de Twee Heuvels en het rondje Stadionpark.