18-04-2019

Getijdennatuur terug op eiland

Rotterdammers kunnen volop genieten van de natuur. Daarvoor hoeven ze niet ver te gaan. Door de prachtige omgeving en de rust, waan je je op het Eiland van Brienenoord even niet in de grote stad. De gemeente wil samen met Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Ark Natuurontwikkeling en WNF, de natuur op het eiland meer de ruimte geven en het beter bereikbaar maken. 


Op het Eiland van Brienenoord komt eb en vloed weer terug. “Dit soort gebieden bestaan wel langs de rivier, maar een getijdenpark in de stad is uniek”, vertelt Laurence Peels, manager van infrastructurele projecten in de buitenruimte bij de gemeente. Hoe het dan toch kan? “We hebben als stad een open verbinding naar de kust, ook al zitten we 30 kilometer van zee af, de invloed van de zee is hier nog enorm groot. Het verschil tussen eb en vloed is 1,5 meter ” Met het Eiland van Brienenoord, maar ook met andere toekomstige getijdenparken, wil de gemeente de rivier natuurlijker, aantrekkelijker en bereikbaarder maken.

Bijzondere getijdennatuur

Doordat het getijdenpark afwisselend droog en nat staat, trekt het bijzondere planten en dieren aan, die op de grens van zoet- en zoutwater leven. Laurence: “Waar de natuur met vloed onder water staat en met eb het erg modderig is, wordt bijzondere getijdennatuur zichtbaar. Hoe lager de hellingshoek van de oevers, hoe meer oppervlakte echte getijdennatuur krijgt. Zo doet de Spindotter het goed in een modderige omgeving, vertoeven vogelsoorten als de lepelaar en de steltloper (tureluur, scholekster, kluut) hier graag en is er meer ruimte voor vissen, zoals zalm, paling, stekelbaars en hopelijk ooit de steur.”
Ook wordt een tweede brug gebouwd om het Eiland te bereiken. Nu is dat alleen mogelijk via de brug over het Zuiddiepje bij de Veranda. “Daarom bouwen we ter hoogte van de jachthaven een tweede brug om het eiland beter bereikbaar te maken. De oude brug wordt vervangen en alleen toegankelijk gemaakt voor fietsers en voetgangers. We laten het pad aansluiten op het Rondje Stadionpark, een recreatief rondje van 5 kilometer op Zuid.” 

(lees verder onder de foto)

Eiland van Brienenoord plan2, 6-12-2018

Uitkijktoren

Verder worden de stenige oevers aan de zuidzijde van het eiland natuurvriendelijker gemaakt. En er komt een buitenplaats, een denk- en werkplek met zicht op Rotterdam middenin de natuur. Baggerbedrijf Van Oord heeft het eiland een prachtige uitkijktoren geschonken (Waterwoud), van waaraf eilandbezoekers een mooi uitzicht hebben op het eiland, op de getijdennatuur en de Maas.
Aan het bouwdok op het eiland wordt niets veranderd. Het is een natuurlijk onderdeel gaan vormen van het eiland. “Het dok is in de jaren zestig vorige eeuw aangelegd en heeft een cultuurhistorische waarde”, legt Laurence uit. “Op het westelijk deel van het eiland werden in het dok tunnelelementen voor de riviertunnel van de Rotterdamse metro gebouwd. Het dok ligt er nog. Nu biedt het onderdak en voedsel aan honderden vleermuizen.” 

Landerosie

De natuur moet in het nieuwe ecosysteem zoveel mogelijk haar eigen gang kunnen gaan, stelt Laurence. Maar daar zitten volgens haar wel grenzen aan. “Wanneer oevers te veel verzanden of door erosie vaste land afkalft, zullen we moeten ingrijpen. Het eiland mag niet te veel dichtslibben of kleiner worden. Het is even afwachten hoe de natuur hier onder invloed van de getijden, zich gaat gedragen.” Maar een ding weet Laurence zeker. “Het eiland was al mooi, maar we maken het nu nog een stuk mooier.” In 2020 starten de werkzaamheden hiervoor, die naar verwachting in 2021 zullen zijn afgerond.