03-11-2017

Definitief ontwerp Park de Twee Heuvels

Het definitieve ontwerp van het vernieuwde Park de Twee Heuvels is klaar. Dinsdag 31 oktober is het ontwerp, dat is opgesteld met input van huidige en toekomstige gebruikers, vastgesteld door het college van B&W. De geplande woningbouw naast het zwembad is in dit plan nog niet meegenomen. Hiervoor start begin 2018 een apart (participatie)traject.
 
Een beter toegankelijk en veilig park waar het prettig verblijven is voor verschillende doelgroepen: dat is kort samengevat het doel van het opknappen van het Park de Twee Heuvels. Ruimte om te sporten, te spelen, de hond uit te laten of gewoon om een rondje te wandelen: we versterken de kwaliteiten van het huidige Park en voegen nieuwe elementen toe.
Park De Twee Heuvels 1kopie
De werkzaamheden om het park op te knappen starten begin 2018 voor het oostelijke gedeelte van het park (zijde Adriaan Volkerlaan). Het westelijke gedeelte (zijde Sportdorp) wordt in 2019 opgeknapt. Uiteraard wordt u nader geïnformeerd over de werkzaamheden en de toegankelijkheid van het park tijdens de werkzaamheden.

Voorbereiding uitvoering

Inmiddels is de voorbereiding op de uitvoering gestart. Dat betekent dat het ontwerp wordt uitgewerkt in technische tekeningen, er worden vergunningen aangevraagd en uiteindelijk wordt er een aannemer gecontracteerd die het werk daadwerkelijk gaat uitvoeren. In deze tijd van voorbereiding is het soms nog nodig om in het park metingen of onderzoeken uit te voeren. Het kan dan ook zijn dat u in het park mensen aantreft met apparatuur. Ook voert Stadsbeheer regulier onderhoud uit in het park.
DO_IP_Park2Heuvels201709

Participatie

Om het nieuwe ontwerp voor het Park de Twee Heuvels zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de huidige en nieuwe gebruikers, hebben we op verschillende momenten input opgehaald. In de eerste helft van 2016 hebben we dit gedaan voor het opstellen van het Programma van Eisen. Op basis van het Programma van Eisen is een voorlopig ontwerp gemaakt.
plan park_066
Het voorlopig ontwerp is uitgebreid besproken met een aantal doelgroepen en gepresenteerd op de bewonersavond in mei 2017. Hier zijn mensen in gesprek gegaan met ontwerpers en beheerders en hebben veel mensen hun reactie gegeven. Belangrijke wijzigingen in het definitief ontwerp ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn:
  • Het skatepark en de kabelbaan blijven behouden. Om de skatebaan worden zitkeien geplaatst en een haag. De skatebaan wordt op die manier een leuke plek die goed in het park past.
  • Er komt geen pad door het speelbos aan de westkant van het park. Op die manier blijven meer bomen behouden.
  • Het ontwerp aan de zijde van de Olympiaweg is zodanig aangepast dat er meer bomen behouden kunnen blijven.
  • De entrees van het park zijn verder uitgewerkt en zijn eenduidig en aantrekkelijk.
 
Op basis van alle reacties die zijn binnengekomen is verder gewerkt aan het definitief ontwerp. Alle reacties zijn opgetekend in het reactiedocument, waarbij steeds is aangegeven op welke wijze deze reactie al dan niet is meegenomen in het definitief ontwerp.

Parkwandelingen

Op dinsdagmiddag 14 november organiseren we wandelingen door het park om u ter plekke te informeren over de plannen. U kunt zich hiervoor aanmelden via stadionpark@rotterdam.nl, u ontvangt dan een uitnodiging.
Park De Twee Heuvels 4kopie

Woningbouw

Aan weerszijden van het zwembad komen woningen. In de zomer is tussen de coalitiepartijen het zomerakkoord gesloten. Hierin is afgesproken dat er in Park de Twee Heuvels minder woningen komen dan de eerder afgesproken 40 tot 55 woningen. Momenteel wordt uitgewerkt hoe hier invulling aan kan worden gegeven. Begin 2018 nodigen we u uit om hier over met ons in gesprek te gaan. Omdat de woningbouw nog helemaal in de beginfase zit, maken de woningbouwlocaties geen onderdeel uit van het ontwerp van Park de Twee Heuvels.