14-05-2019

Belevingsonderzoek naar wedstrijden en evenementen in De Kuip

Gemeente Rotterdam en Stadion Feijenoord hebben met elkaar afgesproken jaarlijks de voortgang in beeld te brengen van de mobiliteitsdoelen rond wedstrijden en evenementen. Enerzijds gebeurt dit door middel van het meten van reisbewegingen, denk aan parkeertellingen, in- en uitstappers openbaar vervoer. Maar ook wordt naar de mening van omwonenden gevraagd. Hiervoor is begin dit jaar voor het eerst het Digitaal Stadspanel ingezet. 

(lees verder onder de foto)

Stadion feyenoord bezoekers
Bewoners zijn bevraagd op thema’s als parkeren, bereikbaarheid en (sociale) veiligheid. Het is de bedoeling deze digitale enquête jaarlijks in te zetten als onderdeel van de monitoring op de mobiliteitsdoelstellingen met in het bijzonder het tegengaan van parkeeroverlast in de wijken. 
 
De belangrijkste conclusies uit dit eerste belevingsonderzoek zijn:
  • Over het algemeen ervaart een kleine meerderheid van de ondervraagden geen verschil in beschikbaarheid van parkeerplaatsen rond wedstrijden/evenementen. Van de onderzochte wijken scoren Kreekhuizen, Hillesluis en Vreewijk het slechtst. Beverwaard en De Esch (Kralingen) scoren het best.
  • De bereikbaarheid van de eigen woning bij wedstrijden/evenementen wordt als ‘bemoeilijkt’ ervaren door een meerderheid van de autogebruikers. Voor het openbaar vervoer en de fiets wordt dit niet zo ervaren. De wijken Kreekhuizen, Hillesluis en De Veranda scoren op dit thema het slechtst. De wijken De Esch (Kralingen) en Hordijkerveld scoren het best.
  • De (verkeers)veiligheid bij wedstrijden/evenementen scoort een voldoende in de beleving van omwonenden.

Lees het volledige onderzoeksrapport.