26-01-2018

Basisrapportage Feyenoord City vastgesteld

Het college rapporteert 2 keer per jaar aan de gemeenteraad over het project Feyenoord City. De rapportage laat de voortgang zien en beschrijft eventuele veranderingen van doelstellingen, scope, resultaat, planning, financiën, risico’s etc. Het startpunt van deze rapportages is vastgelegd in de basisrapportage. De basisrapportage beschrijft de werkwijze en de startsituatie. De voortgangsrapportage wordt twee maal per jaar (april en oktober) aan de gemeenteraad aangeboden. Bekijk hier de vastgestelde basisrapportage.

1000