17-04-2019

Derde voortgangsrapportage FC

Het Rotterdamse college heeft de 3e voortgangsrapportage Feyenoord City vastgesteld. De voortgangsrapportage geeft de actuele informatie over Feyenoord City en de deelprojecten gebiedsontwikkeling, stadion, mobiliteit en het sociaal-economisch programma. De rapportage is naar de gemeenteraad gestuurd.
 


De belangrijkste gerealiseerde mijlpalen uit de 3e rapportage zijn:

• Stadion Feijenoord en de BVO Feyenoord hebben besloten de volgende planfase in te gaan en de tweede tranche van het overbruggingskrediet aan te spreken;

• De businesscase is geactualiseerd. De wensen van Feyenoord zijn ingepast en de verdere uitwerking is mogelijk binnen de kaders van de Position Paper. Vanaf het eerste jaar is een vergoeding van € 25 miljoen aan de BVO mogelijk. De geactualiseerde businesscase is positief beoordeeld in de externe toets, die op verzoek van de gemeenteraad is uitgevoerd;

• Het Voorlopig Ontwerp is aangepast op de aanpassingen van de businesscase en past binnen de budgetten, rekening houdend met de kostenstijgingen;

• De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas is van start gegaan. De samenwerking tussen de verschillende partijen verloopt goed. De afspraken over de samenwerking tussen Stadion Feijenoord, Stichting en gemeente zijn vastgelegd in een driepartijen-overeenkomst;

• De private grondexploitatie is door de marktpartijen robuust verklaard, waarmee deze hun lening aan de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas onvoorwaardelijk gestand doen;

• De eerste Monitoring mobiliteit, het tweede Actieplan mobiliteit en de resultaten van het eerste Stadspanel over mobiliteit zijn gepresenteerd;

• Op het vlak van de sociaal-economische baten voor de stad zijn in de afgelopen periode mijlpalen bereikt met het ondertekenen van de basisovereenkomst en de opening van het eerste Clubhuis Feyenoord midden in de Afrikaanderwijk.

Dat de planning onder druk stond, is al langer bekend en uitgebreid toegelicht in voorgaande rapportages. Na het besluit van Feyenoord in december is de integrale planning geactualiseerd. Dat heeft ertoe geleid dat Stadion Feijenoord in maart bekend maakte dat het stadion een jaar later (in 2024) opengaat en extra tijd neemt in het belang van zaken als zorgvuldigheid, zekerheid, kwaliteit of geld. En dat krijgt steun van het college. Voor de gemeente heeft de vertraging geen financiële consequenties. De nieuwe planning wordt zorgvuldig bewaakt, zodat er geen nieuwe vertraging optreedt.